ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสตอ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทาง/วิธีการในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนต่อไป
  รายละเอียด :

🇹🇭🇹🇭องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสตอ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทาง/วิธีการในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนต่อไป👌👌 #กิจกรรมประชาสัมพันธ์_สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ........................... งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด อบต.ควนสตอ💃 CR.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ควนสตอ

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 99 คน