ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหาร่ส
  รายละเอียด : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน