ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ
  รายละเอียด :

สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ

1. การเตรียมความพร้อมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้ง
3. การเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
4. ความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น
5. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง
6. เชิญชวนใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 100 คน