ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  รายละเอียด : ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81 - 100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน