ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 365 คน