ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 วันที่ 15 สิงหาคม 2556 เืพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 314 คน