ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 วันที่ 3 กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. เืพ่อพิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2556 และเรื่องอื่น ๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 316 คน