ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมประชุม ปรึกษาหารือโครงการด้านยาเสพติด และการป้องกันโรคเอดส์ในเด็ก เยาวชนในตำบลควนสตอ
  รายละเอียด : ขอเชิญประชุม เพื่อปรึกษาหารือ โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน และโครงการส่งต่อความรู้เพื่อนเตือนเพื่อนพี่สอนน้องป้องกันเอดส์ ขอเชิญท่านร่วมประชุมประชาคมเพื่อหาข้อเสนอแนะ เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้สู่ความสำเร็จให้จงได้ ในวันที่ 1 กันยาน 2556 เพื่อจะได้เสนอโครงการในปีงบประมาณถัีดไป ขอเชิญผู้นำหมู่บ้าน ประชาชนทั่วไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 337 คน