ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนปฏิบัติากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนปฏิบัติากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 247 คน