ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีตสายวังตาหงา หมูู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีตสายวังตาหงา หมูู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 236 คน