ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 เม.ย. 2565
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 เม.ย. 2565
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
05 เม.ย. 2565
4 ประกาศ อบต.ควสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสอต ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 มี.ค. 2565
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 มี.ค. 2565
7 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 ก.พ. 2565
8 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
26 ม.ค. 2565
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ม.ค. 2565
10 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาการจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
105
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44