ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ 20 ลบ.ม./ชม. บ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 พ.ย. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 -100 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดดารุลฮูดาย์ หมู่ที่ 7 องค์การบริหาร่ส ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ย. 2564
3 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
21 ต.ค. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างกำแพงรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ก.ย. 2564
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนซอยดาหมาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายข้างโรงสี หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.ย. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
10 ก.ย. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างป้ายอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ส.ค. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ส.ค. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
40
30 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42