ข่าว : ขอเชิญประชุม

รายละเอียด  : ขอเชิญประชุม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอผู้แจ้งข่าว : สำนักปลัด อบต.ควนสตอ ประกาศเมื่อ :