ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
20 ก.ค. 2563
92 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
15 ก.ค. 2563
93 ขอเชิญบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ทำแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
15 มิ.ย. 2563
94 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
28 พ.ค. 2563
95 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลควนสตอ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
27 พ.ค. 2563
96 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖3 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
14 พ.ค. 2563
97 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
136
08 พ.ค. 2563
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทรัพย์ที่ดินและราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ประจำปี่ พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
29 เม.ย. 2563
99 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
29 เม.ย. 2563
100 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง กำหนดให้อาคารโรงยิมสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ เป็น (Local Quarantine) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41