ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
13 ต.ค. 2560
92 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ต.ค. 2560
93 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 ต.ค. 2560
94 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
02 ต.ค. 2560
95 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยนยน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
29 ก.ย. 2560
96 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
25 ก.ย. 2560
97 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
25 ก.ย. 2560
98 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
20 ก.ย. 2560
99 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ก.ย. 2560
100 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32