ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ป่าไม้และการอนุรักษ์
463
01 ก.พ. 2559
192 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
29 ม.ค. 2559
193 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญสมัยที่1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ม.ค. 2559
194 ประชาสัมพันธ์ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน ดาวน์โหลดเอกสาร
191
07 ม.ค. 2559
195 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 ม.ค. 2559
196 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ม.ค. 2559
197 30 วิธีดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
874
03 ม.ค. 2559
198 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
30 ธ.ค. 2558
199 รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (โครงการเสวนารับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของ อปท.) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
17 ธ.ค. 2558
200 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
30 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32