ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 พ.ย. 2559
222 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
01 พ.ย. 2559
223 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 ต.ค. 2559
224 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีตสายวังตาหงา หมูู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
230
31 ต.ค. 2559
225 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ต.ค. 2559
226 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
21 ต.ค. 2559
227 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนปฏิบัติากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ต.ค. 2559
228 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
13 ต.ค. 2559
229 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
05 ต.ค. 2559
230 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40