ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 เม.ย. 2557
222 ขอเชิญเข้าร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
02 เม.ย. 2557
223 การเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
28 มี.ค. 2557
224 ประกาศเรื่อง การขายทอดพัสดุชำรุด- เสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
10 ก.พ. 2557
225 ประชาสัมพันธ์ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2557
180
07 ก.พ. 2557
226 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
160
03 ก.พ. 2557
227 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
264
15 ม.ค. 2557
228 กำหนดระยะเวลา และสถานที่ ในการรับยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
221
06 ธ.ค. 2556
229 ขอเชิญประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556
191
06 ธ.ค. 2556
230 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
240
18 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32