ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
05 ก.ย. 2560
182 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 ส.ค. 2560
183 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
288
23 ส.ค. 2560
184 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 ส.ค. 2560
185 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
04 ส.ค. 2560
186 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
03 ส.ค. 2560
187 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
01 ส.ค. 2560
188 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
15 ก.ค. 2560
189 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 ก.ค. 2560
190 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
30 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40