ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.พ. 2560
122 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ก.พ. 2560
123 ประชาสัมพันธ์การประชมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
10 ก.พ. 2560
124 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยแรก ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.พ. 2560
125 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 ก.พ. 2560
126 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
01 ก.พ. 2560
127 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ม.ค. 2560
128 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 ม.ค. 2560
129 ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ม.ค. 2560
130 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32