ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวคาม๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
11 ก.พ. 2562
52 ประชาสัมพันธ์การคประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 ก.พ. 2562
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 ม.ค. 2562
54 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
76
03 ม.ค. 2562
55 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
79
17 ธ.ค. 2561
56 ประกาศแผนอัตรากำลังแบับปรับปรุง ครุั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561 -2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 พ.ย. 2561
57 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 พ.ย. 2561
58 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
06 พ.ย. 2561
59 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
118
05 ต.ค. 2561
60 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32