ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ระชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประเกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ป ดาวน์โหลดเอกสาร
154
24 ก.พ. 2564
52 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
176
21 ม.ค. 2564
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 ธ.ค. 2563
54 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.31019 ซอยมัสยิดกาเด๊ะ หมู่ที่ 1 บ้านลูโบ๊ะบาตู ตำบลบ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 ธ.ค. 2563
55 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สต.ถ.31054 ซอยราชประชาอุทิศ หมู่ที 5 บ้านควน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ธ.ค. 2563
56 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
144
15 พ.ย. 2563
57 ประชาสัมพันธ์ ผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ oit ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
09 พ.ย. 2563
58 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
223
30 ต.ค. 2563
59 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ต.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์ผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
21 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40