ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 ก.ค. 2561
72 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 พ.ค. 2561
73 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
283
14 พ.ค. 2561
74 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 เม.ย. 2561
75 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ก.พ. 2561
76 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ก.พ. 2561
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
24 ม.ค. 2561
78 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
16 ม.ค. 2561
79 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
15 ม.ค. 2561
80 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32