ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 ส.ค. 2563
72 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
19 ส.ค. 2563
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ดาวน์โหลดเอกสาร
271
18 ส.ค. 2563
74 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
237
13 ส.ค. 2563
75 ขยายเวลาสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
13 ส.ค. 2563
76 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปืงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
06 ส.ค. 2563
77 รายงานการทบทวน ปรับปรุง หรือยกลิกภารกิจของ อบต. ควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
05 ส.ค. 2563
78 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ก.ค. 2563
79 ประขาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
30 ก.ค. 2563
80 วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40