ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
06 ม.ค. 2565
12 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ธ.ค. 2564
13 บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดาวน์โหลดเอกสาร
114
19 พ.ย. 2564
14 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศา ดาวน์โหลดเอกสาร
105
19 พ.ย. 2564
15 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
19 พ.ย. 2564
16 สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร
100
19 พ.ย. 2564
17 ปฏิทินการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 พ.ย. 2564
18 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
105
12 พ.ย. 2564
19 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
104
12 พ.ย. 2564
20 อเชิญร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และรณรงค์สร้างความตระหนักและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชน "ชวนเด็กไทย งดขี่ ลดเจ็บ ลดตาย"
123
14 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40