ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 พ.ย. 2559
142 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
31 ต.ค. 2559
143 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลติกท์กคอนกรีตสายวังตาหงา หมูู่ที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
31 ต.ค. 2559
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
28 ต.ค. 2559
145 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ต.ค. 2559
146 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนปฏิบัติากรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
18 ต.ค. 2559
147 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
13 ต.ค. 2559
148 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ต.ค. 2559
149 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
03 ต.ค. 2559
150 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
03 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32