ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์ กรณีการแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
12 มี.ค. 2562
142 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ธันวคาม๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
11 ก.พ. 2562
143 ประชาสัมพันธ์การคประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
02 ก.พ. 2562
144 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
15 ม.ค. 2562
145 วินัยและการรักษาวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
218
17 ธ.ค. 2561
146 ประกาศแผนอัตรากำลังแบับปรับปรุง ครุั้งที่ 1 (ปีงบประมาณ 2561 -2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
19 พ.ย. 2561
147 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 พ.ย. 2561
148 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
06 พ.ย. 2561
149 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
05 ต.ค. 2561
150 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง สรุปผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
04 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41