ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
10 ต.ค. 2562
112 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยข้อบังคับ หรือวินัย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 ต.ค. 2562
113 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
25 ก.ย. 2562
114 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
184
20 ก.ย. 2562
115 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
16 ก.ย. 2562
116 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
21 ส.ค. 2562
117 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
97
13 ส.ค. 2562
118 การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 ส.ค. 2562
119 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
260
02 ส.ค. 2562
120 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
15 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40