ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 สรุปผลรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 ต.ค. 2559
232 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
30 ก.ย. 2559
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยนยน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
30 ก.ย. 2559
234 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 ก.ย. 2559
235 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ก.ย. 2559
236 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
29 ส.ค. 2559
237 ยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 ส.ค. 2559
238 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
15 ส.ค. 2559
239 10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน
564
12 ส.ค. 2559
240 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
08 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40