ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 การประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
25 มิ.ย. 2559
252 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 มิ.ย. 2559
253 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
06 มิ.ย. 2559
254 รณรงค์การลดปริมาณขยะในชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 มิ.ย. 2559
255 กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง
275
31 พ.ค. 2559
256 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
31 พ.ค. 2559
257 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 พ.ค. 2559
258 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
218
27 พ.ค. 2559
259 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
16 พ.ค. 2559
260 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
09 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40