ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 ก.พ. 2560
212 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 ก.พ. 2560
213 ประชาสัมพันธ์การประชมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
10 ก.พ. 2560
214 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยแรก ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
10 ก.พ. 2560
215 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
03 ก.พ. 2560
216 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ก.พ. 2560
217 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
15 ม.ค. 2560
218 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 ม.ค. 2560
219 ประชาสัมพันธ์ผังแสดงขั้นตอนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
05 ม.ค. 2560
220 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41