ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
31 ส.ค. 2560
102 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง (โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
152
23 ส.ค. 2560
103 ประกาศ การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
10 ส.ค. 2560
104 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
04 ส.ค. 2560
105 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
03 ส.ค. 2560
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 ส.ค. 2560
107 ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ก.ค. 2560
108 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 ก.ค. 2560
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 มิ.ย. 2560
110 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32