ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ส.ค. 2559
162 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
05 ส.ค. 2559
163 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ก.ค. 2559
164 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
18 ก.ค. 2559
165 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
15 ก.ค. 2559
166 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 ก.ค. 2559
167 การรับสมัครเชิญชูเกียรติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
06 ก.ค. 2559
168 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
05 ก.ค. 2559
169 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
30 มิ.ย. 2559
170 การประเมินผลประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32