ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
227
13 ก.ค. 2561
162 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 พ.ค. 2561
163 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
429
14 พ.ค. 2561
164 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
15 เม.ย. 2561
165 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
27 ก.พ. 2561
166 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ก.พ. 2561
167 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 ม.ค. 2561
168 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
16 ม.ค. 2561
169 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
15 ม.ค. 2561
170 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41