ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ต.ค. 2558
292 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
28 ต.ค. 2558
293 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
28 ต.ค. 2558
294 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
269
13 ต.ค. 2558
295 ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ต.ค. 2558
296 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการ้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
229
01 ต.ค. 2558
297 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
299
31 ส.ค. 2558
298 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
389
25 มิ.ย. 2558
299 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
09 เม.ย. 2558
300 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล
357
05 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41