ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลควนสตอ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทาง/วิธีการในการกำจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนต่อไป
106
23 ก.ย. 2564
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
10 ก.ย. 2564
33 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
108
09 ก.ย. 2564
34 ประกาศราคากลางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
08 ก.ย. 2564
35 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน โครงการปรับปรุงสนามกีฬาบ้านกาลูบี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ย. 2564
36 📣📣รู้แล้วบอกต่อ "การจัดการขยะพลาสติก" 👌
88
03 ก.ย. 2564
37 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลควนสตอ ร่วมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อปลูกจิตสำนึกในการทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ลูกหลานของเรา
89
18 ส.ค. 2564
38 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
16 ส.ค. 2564
39 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน จ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1,3,4,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
06 ก.ค. 2564
40 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลควนสตอ เรื่อง สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือรับฟังความคิดเห็น ณ สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41