ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ต.ค. 2558
202 การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ต.ค. 2558
203 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่องการใช้แผนดำเนินงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ต.ค. 2558
204 ประกาศจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
130
13 ต.ค. 2558
205 ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
01 ต.ค. 2558
206 ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการ้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ต.ค. 2558
207 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ
146
31 ส.ค. 2558
208 องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
25 มิ.ย. 2558
209 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
09 เม.ย. 2558
210 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล
212
05 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32