ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง การรับชำระภาษี
300
04 ม.ค. 2560
132 ประกาศองค์การบริหารบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
14 ธ.ค. 2559
133 ประกาศ ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
09 ธ.ค. 2559
134 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 ธ.ค. 2559
135 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 ธ.ค. 2559
136 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
02 ธ.ค. 2559
137 ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
15 พ.ย. 2559
138 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
08 พ.ย. 2559
139 ประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 พ.ย. 2559
140 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32