ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ก.ย. 2559
152 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยนยน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
30 ก.ย. 2559
153 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
29 ก.ย. 2559
154 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 ก.ย. 2559
155 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
29 ส.ค. 2559
156 ยกย่อง เชิญชูเกียรติบุคคลดีเด่น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
18 ส.ค. 2559
157 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 ส.ค. 2559
158 10 ข้อ รักษาสุขภาพฟัน
381
12 ส.ค. 2559
159 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ส.ค. 2559
160 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องรายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32