ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 15 วิธีประหยัดน้ำง่ายๆจากที่บ้าน
304
14 ก.ค. 2561
152 รู้เท่าทันโทษและพิษภัยของยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 ก.ค. 2561
153 ประกาศ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 พ.ค. 2561
154 ไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
423
14 พ.ค. 2561
155 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
15 เม.ย. 2561
156 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ก.พ. 2561
157 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
192
27 ก.พ. 2561
158 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
24 ม.ค. 2561
159 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
16 ม.ค. 2561
160 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
15 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40