ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลดำเนินงานการมอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับรองการปิดประกาศที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 มิ.ย. 2564
2 #ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ #เรื่อง #ปิดสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน #ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ดาวน์โหลดเอกสาร
35
18 มิ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบบควนสตอ เรื่อง แจ้งการเปิดสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ...................... งาน ปชส.อบต.ควนสตอ💃 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 มิ.ย. 2564
4 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของบริเวณที่มีการการพบสิ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นซากดึกดำบรรพ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 พ.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
23 เม.ย. 2564
6 สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์และร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 เม.ย. 2564
7 🤗อบต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล โดยนางสาวธิดา ตันเจริญ ปลัด อบต.ควนสตอ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ควนสตอ #ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนคัดแยกขยะอันตราย อาทิเช่น หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี่เก่า โทรศัพท์มือถ
87
10 มี.ค. 2564
8 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้(ธปท.สภต.) #ขอนำส่งสื่อเตือนภัยและความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 มี.ค. 2564
9 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
83
25 ก.พ. 2564
10 #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล #กรมสรรพสามิต #ประกาศรับสมัครบุคคล(#คนพิการ) #เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36